Square root
VBT
Calculator
magnet

Anh Q

04 tháng 12 2022 11:25

câu hỏi

2x+1

2x+1

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

05 tháng 12 2022 11:51

Được xác nhận

Xin chào em Anh Q, Bài giải chi tiết: Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số y=3/(sin^(2)x−cos^(2)x) là ?

4

Được xác nhận