Square root
VBT
Calculator
magnet

Khánh N

07 tháng 6 2021 04:55

câu hỏi

2x - 1/(√4x+1) + √x - 1< √3x - 2 Giải bất phương trình trên


6

1


Linh C

09 tháng 7 2021 07:38

:v √ của 3x hay 3x-1 ....

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

46

Lihat jawaban (2)

Tìm các cặp sổ tự nhiên (a;b) thỏa mãn; a) a⋅b=5.

6

Được xác nhận