Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuận T

06 tháng 10 2022 14:23

câu hỏi

2tanx -2cotx -3 =0

2tanx -2cotx -3 =0


39

5

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 14:29

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thuận T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, bài Phương trình lượng giác</p><p>Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thuận T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, bài Phương trình lượng giác

Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 14:30

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thuận T,<br>Đây là một bài thuộc Toán 11.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>2tanx - 2cotx - 3 =0<br>&lt;=&gt; 2tanx - 2/tanx - 3 = 0<br>&lt;=&gt; 2tan^2x - 3tanx - 2 = 0 , ĐK : cosx khác 0 &lt;=&gt; x khác π/2 + kπ , k thuộc Z<br>&lt;=&gt; (tanx - 2)(2tanx + 1) = 0<br>tanx -2 = 0 &lt;=&gt; tanx = 2 =&gt;x = arctan2 + kπ , k thuộc Z<br>2tanx + 1 = 0 &lt;=&gt; tanx = -1/2 &lt;=&gt; x = arctan(-1/2) + kπ , k thuộc Z<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thuận T,
Đây là một bài thuộc Toán 11.
Bài giải chi tiết:

2tanx - 2cotx - 3 =0
<=> 2tanx - 2/tanx - 3 = 0
<=> 2tan^2x - 3tanx - 2 = 0 , ĐK : cosx khác 0 <=> x khác π/2 + kπ , k thuộc Z
<=> (tanx - 2)(2tanx + 1) = 0
tanx -2 = 0 <=> tanx = 2 =>x = arctan2 + kπ , k thuộc Z
2tanx + 1 = 0 <=> tanx = -1/2 <=> x = arctan(-1/2) + kπ , k thuộc Z
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 14:33

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thuận T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 11, Bài Phương trình lượng giác cơ bản</p><p>Bài giải chi tiết&nbsp;</p><p>2tanx+cotx−3=0 (ĐK: x≠kπ; x≠π/2+kπ)</p><p>Đặt tanx=t</p><p>=&gt;2t-2/t−3=0</p><p>⇔2t<sup>2</sup>−3t-2=0</p><p>⇔t=2; t=-1/2</p><p>⇔tanx=1; tanx=1/2</p><p>⇔x=arctan(2)+kπ ; x=arctan(-1/2)+kπ (k∈Z)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thuận T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 11, Bài Phương trình lượng giác cơ bản

Bài giải chi tiết 

2tanx+cotx−3=0 (ĐK: x≠kπ; x≠π/2+kπ)

Đặt tanx=t

=>2t-2/t−3=0

⇔2t2−3t-2=0

⇔t=2; t=-1/2

⇔tanx=1; tanx=1/2

⇔x=arctan(2)+kπ ; x=arctan(-1/2)+kπ (k∈Z)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Tuệ N

21 tháng 11 2022 05:09

<p>Bài giải chi tiết:</p><p>2tanx - 2cotx - 3 =0<br>&lt;=&gt; 2tanx - 2/tanx - 3 = 0<br>&lt;=&gt; 2tan^2x - 3tanx - 2 = 0 , ĐK : cosx khác 0 &lt;=&gt; x khác π/2 + kπ , k thuộc Z<br>&lt;=&gt; (tanx - 2)(2tanx + 1) = 0<br>tanx -2 = 0 &lt;=&gt; tanx = 2 =&gt;x = arctan2 + kπ , k thuộc Z<br>2tanx + 1 = 0 &lt;=&gt; tanx = -1/2 &lt;=&gt; x = arctan(-1/2) + kπ , k thuộc Z</p>

Bài giải chi tiết:

2tanx - 2cotx - 3 =0
<=> 2tanx - 2/tanx - 3 = 0
<=> 2tan^2x - 3tanx - 2 = 0 , ĐK : cosx khác 0 <=> x khác π/2 + kπ , k thuộc Z
<=> (tanx - 2)(2tanx + 1) = 0
tanx -2 = 0 <=> tanx = 2 =>x = arctan2 + kπ , k thuộc Z
2tanx + 1 = 0 <=> tanx = -1/2 <=> x = arctan(-1/2) + kπ , k thuộc Z

Thảo N

12 tháng 12 2022 10:53

<p>2tanx - 2cotx - 3 =0<br>&lt;=&gt; 2tanx - 2/tanx - 3 = 0<br>&lt;=&gt; 2tan^2x - 3tanx - 2 = 0 , ĐK : cosx khác 0 &lt;=&gt; x khác π/2 + kπ , k thuộc Z<br>&lt;=&gt; (tanx - 2)(2tanx + 1) = 0<br>tanx -2 = 0 &lt;=&gt; tanx = 2 =&gt;x = arctan2 + kπ , k thuộc Z<br>2tanx + 1 = 0 &lt;=&gt; tanx = -1/2 &lt;=&gt; x = arctan(-1/2) + kπ , k thuộc Z</p><p>Kết quả đây nè</p>

2tanx - 2cotx - 3 =0
<=> 2tanx - 2/tanx - 3 = 0
<=> 2tan^2x - 3tanx - 2 = 0 , ĐK : cosx khác 0 <=> x khác π/2 + kπ , k thuộc Z
<=> (tanx - 2)(2tanx + 1) = 0
tanx -2 = 0 <=> tanx = 2 =>x = arctan2 + kπ , k thuộc Z
2tanx + 1 = 0 <=> tanx = -1/2 <=> x = arctan(-1/2) + kπ , k thuộc Z

Kết quả đây nè

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hai ô tô xuất phát cùng một lúc đi từ Vinh về động lượng xe thứ nhất đi hết 1 giờ 20 phút xe thứ hai đi hết 1 giờ 15 phút tính vận tốc mỗi ô tô biết vận tốc 2 ô tô hơn kém nhau 3 km trên giờ

41

Được xác nhận