Square root
VBT
Calculator
magnet

Thành T

02 tháng 12 2019 14:28

câu hỏi

2sinx-1=0


7

2

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

28 tháng 8 2022 07:55

Được xác nhận

Xin chào em Thành T Đây là một bài tập thuộc Chương lượng giác Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt

Nguyễn T

21 tháng 12 2019 07:32

2sinx=1 <=>sinx=1/2=sin pi/6 <=>x= pi/6+k2pi hoặc x=5pi/6+k2pi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho 🔺ABC, 🔺A’B’C’ có trọng tâm G, G’. CMR: vecto AA’+vectoBB’+vectoCC’=3vectoGG’

2

Lihat jawaban (1)