Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuận T

06 tháng 10 2022 14:21

câu hỏi

2sin^2x - 5sinx +2 =0

2sin^2x - 5sinx +2 =0


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 14:23

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thuận T,<br>Đây là một bài thuộc Toán 11.<br>Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thuận T,
Đây là một bài thuộc Toán 11.
Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

4,628+4,792

13

Được xác nhận