Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần Đ

21 tháng 10 2022 11:40

câu hỏi

2mũx:4=16


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

21 tháng 10 2022 11:43

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 9 Bài giải chi tiết: 2^x/4=16 =>2^x=64 =>2^x=2^6 =>x=6 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Trần Đ

21 tháng 10 2022 11:45

em học lớp 6 nên các thầy cô có thể chỉ em làm theo lớp 6 được không ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e với ạ bài một số hệ thức về cạnh và góc

2

Được xác nhận

hãy kể va trình bày đặc điểm các điệu múa dân dang của người thái của người tày theo bảng dưới đây

3

Lihat jawaban (1)