Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Q

04 tháng 10 2022 12:49

câu hỏi

2cotx -1 =0

2cotx -1 =0


22

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 13:48

Được xác nhận

<p>Xin chào Nguyễn Q.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 11.</p><p>Lời giải chi tiết :</p><p>Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.</p><p>Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Nguyễn Q.

Đây là câu hỏi thuộc toán 11.

Lời giải chi tiết :

Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.

Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Jhnuhhhhhhhh

8

Lihat jawaban (2)