Square root
VBT
Calculator
magnet

Lâm Đ

31 tháng 1 2023 03:10

câu hỏi

298-432:2

298-432:2

alt

17

2

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

31 tháng 1 2023 15:42

Được xác nhận

<p>Chào em Lâm Đ,</p><p>Đây là dạng bài tính giá trị biểu thức:</p><p>&nbsp;</p><p>Với những dạng bài này em hãy áp dụng quy tắc tính từ trái sang phải và "nhân chia trước cộng trừ sau" nhé.</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>298 -432:2 = 298 - 216 = 82</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi nữa để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Lâm Đ,

Đây là dạng bài tính giá trị biểu thức:

 

Với những dạng bài này em hãy áp dụng quy tắc tính từ trái sang phải và "nhân chia trước cộng trừ sau" nhé.

 

Bài giải chi tiết:

298 -432:2 = 298 - 216 = 82

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi nữa để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.

Cảm ơn em.

Hana

01 tháng 2 2023 13:18

<p>Nhân chia trước cộng trừ sau&nbsp;</p><p>298 - 432 ÷ 2 =</p><p>298 - 216 =</p><p>82</p><p>&nbsp;</p>

Nhân chia trước cộng trừ sau 

298 - 432 ÷ 2 =

298 - 216 =

82

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trung bình cong cua 49 v à 87 là

5

Lihat jawaban (2)