Square root
VBT
Calculator
magnet

Điêp L

27 tháng 11 2019 13:26

câu hỏi

29.87-29.23+64.71


1

1

Được xác nhận

Nguyễn T

27 tháng 11 2019 14:53

Được xác nhận

=29.(87-23)+64.71 =29.64+64.71=(29+71).64 =100.64 =6400

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x -(-2x+17-25)-3×(x-5)=-13

0

Lihat jawaban (1)