Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh D

24 tháng 1 2022 07:11

câu hỏi

29,25+210=


11

6


Phạm Đ

24 tháng 1 2022 09:38

trả lời mình đi rồi mình trả lời cho bạn 235 và 239

Tô R

24 tháng 1 2022 13:26

239 đúng ko

Pham H

29 tháng 1 2022 03:05

,25 bạn quên à

Tô R

24 tháng 1 2022 13:34

bạn ơi

Phạm Đ

26 tháng 1 2022 02:03

đúng vậy

Pham H

29 tháng 1 2022 03:05

239,25

NHUAN L

29 tháng 1 2022 11:59

239,25

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Mẹ hái được 27kg chè , chị hái được ít hơn mẹ 12kg chè nhưng lại hơn em 6kg chè. Hỏi trung bình mỗi người hái được bao nhiêu ki-lô-gam chè?

2

Lihat jawaban (1)