Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyên L

27 tháng 11 2022 08:39

câu hỏi

280:[133-(81-8)]


6

1


Nglediepanh N

27 tháng 11 2022 12:03

280:[133- (81-8)] = 280: [133-73] = 280: 60 = 14/3

Nguyên L

28 tháng 11 2022 12:40

Cảm ơn bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giả trị của biếu thức a) A=(−3)/17+(2/3+3/17)

0

Được xác nhận