Square root
VBT
Calculator
magnet

Quan H

14 tháng 1 2020 12:08

câu hỏi

28 phần 33 × 11 phần 7 : 2 = bao nhiêu .....


0

3


Lâm N

15 tháng 1 2020 04:55

28/3×11/7:2=28/3×22/7=28×22/3×7=616/21=88/3

Bao N

16 tháng 1 2020 14:51

308phan 462

Ly_giang L

15 tháng 1 2020 03:48

không hiểu

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mộtc ái bảng có chiều dài 120cm chiều rộng 1 phần 2cm chiều dài. a)chu vi cái bảng b) diện tích cái bảng.

12

Lihat jawaban (1)