Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

19 tháng 11 2022 05:56

câu hỏi

28*46/73-100/56


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

21 tháng 11 2022 11:42

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Chương Biểu thức Bài giải chi tiết: Ta có: 28*46/73-100/56=1288/73-100/56=15,858 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10. Thay thế dấu "?" bằng dấu ∈;∉ 9 [?] M

2

Được xác nhận