Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

09 tháng 4 2021 15:29

câu hỏi

27 phần -36 -20 phần 80 + 11 phần -22


6

1


T. Hữu

10 tháng 4 2021 02:41

27 phần -36 -20 phần 80 + 11 phần -22 = 27/-36 - 20/80 + 11/-22 = -3/4 - 1/4 + -1/2 = -1 + -1/2 = -3/2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn các phân số a)x.y+x²/x.y+y² b)abcabc/xyzxyz c)ababab/aboabo Giúp mk nhé, mk đang cần gấp !!

0

Lihat jawaban (1)