Square root
VBT
Calculator
magnet

Dung L

08 tháng 4 2020 03:37

câu hỏi

27,6+20/7= bao nhiêu


0

1


Nguyễn T

08 tháng 4 2020 05:35

27,6 + 20/7 = 276/10 + 20/7 = 30 16/35 (hỗn số)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

h2+02=

11

Lihat jawaban (4)