Square root
VBT
Calculator
magnet

Dung L

08 tháng 4 2020 03:33

câu hỏi

27,6+20/7=


0

1


Nguyễn T

08 tháng 4 2020 05:35

bạn xem câu TL ở trên nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một cửa hàng bỏ ra 150 000 đồng tiền vốn mua một chiếc áo .biết khi bán chiếc áo đó cửa hàng lãi 8% .hỏi cửa hàng bán chiếc áo đó với giá bao nhiêu tiền

3

Lihat jawaban (2)