Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê Q

09 tháng 4 2020 14:09

câu hỏi

27+(-25)+25


1

1


Phạm Đ

09 tháng 4 2020 14:22

27 + (-25) + 25 = 27 + (-25 + 25) = 27 + 0 = 27

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chứng minh rằng 12 mũ 200 và 2 mũ 100 có chữ số tận cùng giống nhau

0

Lihat jawaban (3)