Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê L

07 tháng 4 2020 07:41

câu hỏi

26 + 26 bằng mấy


0

4


Phạm P

07 tháng 4 2020 09:06

52

Chuyên Đ

07 tháng 4 2020 09:58

52🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹

Phan H

07 tháng 4 2020 14:01

52 💖💖💖

N. Ngọcanh

08 tháng 4 2020 08:53

Bạn đặt tính cột dọc, tính từ phải qua trái, nhớ 1 vào hàng chục. Kết quả là 52 nha! 👍

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

6×9 bằng mấy zậy?:^

32

Lihat jawaban (7)