Square root
VBT
Calculator
magnet

Võ H

04 tháng 10 2022 11:52

câu hỏi

258+36-36=?


2

2


Phương V

04 tháng 10 2022 12:17

258+36-36=258

Lê N

04 tháng 10 2022 13:15

= 258

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Mẹ hái được 27kg chè , chị hái được ít hơn mẹ 12kg chè nhưng lại hơn em 6kg chè. Hỏi trung bình mỗi người hái được bao nhiêu ki-lô-gam chè?

2

Lihat jawaban (1)