Square root
VBT
Calculator
magnet

Hươngs S

30 tháng 4 2021 08:29

câu hỏi

250mA=.........A,16kV=.......V,45mV=......V ,100A=........mA


7

1


Sin S

30 tháng 4 2021 12:20

250mA = 0.25A , 16kV = 16000V , 45mA = 0.045V , 100A = 100000mA

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải thích tại sao thường con ong phát ra âm nhỏ hơn con muỗi

1

Lihat jawaban (1)