Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ H

15 tháng 8 2022 03:18

câu hỏi

25+25×30


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

15 tháng 8 2022 04:00

Được xác nhận

Chào em Vũ H, Đây là một bài thuộc môn Toán, khối 6. Lời giải chi tiết của câu hỏi này như sau. 25+25x30=25x(1+30)=25x31=775 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tỉm số tự nhiên x biết b) 124+(118−x)=217

0

Được xác nhận