Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

08 tháng 9 2022 04:21

câu hỏi

25.14 + 25.16

25.14 + 25.16


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

08 tháng 9 2022 04:21

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Nguyễn H,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập thuộc Chương Lũy thừa</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:&nbsp;</strong></p><p><strong>25.14 + 25.16</strong></p><p><strong>= 25 ( 14 + 16)&nbsp;</strong></p><p><strong>= 25.30</strong></p><p><strong>= 750</strong></p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Nguyễn H,

Đây là một bài tập thuộc Chương Lũy thừa

Bài giải chi tiết: 

25.14 + 25.16

= 25 ( 14 + 16) 

= 25.30

= 750

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

46

Lihat jawaban (2)