Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Đ

12 tháng 3 2020 02:58

câu hỏi

25×(-1/5)^3+1/5 -2×(-1/2)^2 -1/2


2

1


N. Kieu

18 tháng 3 2020 08:29

Chào em nha! Biểu thức trên = 5^2 × (-1)^3/5^3 - 2× (-1)^2/2^2 -1/2 =-1/5 + 1/5 - 1/2 - 1/2 =-1

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng tỏ các biếu thức sau không phụ thuộc vào biến c) C=(x+1)(x^(2)−x+1)−(x−1)(x^(2)+x+1)

0

Được xác nhận