Square root
VBT
Calculator
magnet

Trịnh X

24 tháng 2 2020 08:39

câu hỏi

22-(-x)=12 help me please


0

1


Bach N

24 tháng 2 2020 14:34

22+x=12 x=12-22 x=-10 Đánh giá hữu ích cho ik nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

kiến guru là loài kiến gì vậy ạ ???

26

Lihat jawaban (6)