Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanhh N

14 tháng 9 2021 04:35

câu hỏi

20kV=. V


5

1


Dạ V

18 tháng 9 2021 16:31

kV thì thêm 3 số 0 vào cuối thôi b

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

so sáng đặc điểm hiện tượng khúc xạ và phản xạ ánh sáng

0

Lihat jawaban (1)