Square root
VBT
Calculator
magnet

K M

19 tháng 9 2022 12:29

câu hỏi

2023-25²:5³+26

2023-25²:5³+26


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher42

University of Pedagogy

19 tháng 9 2022 12:33

Được xác nhận

<p>Chào em <strong>K M</strong>,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc toán , Chương 1 - Đại số : Số hữu tỉ - số thực, Bài 4: Lũy thừa của một số hữu tỉ&nbsp;</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>2023-25²:5³+26</p><p>=2023-5<sup>4</sup>:5<sup>3</sup>+26</p><p>=2023-5+26</p><p>=2044</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Chào em K M

Đây là một bài tập thuộc toán , Chương 1 - Đại số : Số hữu tỉ - số thực, Bài 4: Lũy thừa của một số hữu tỉ 

Lời giải chi tiết:

2023-25²:5³+26

=2023-54:53+26

=2023-5+26

=2044

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các thừa số sau thành tích các thừa số nguyên tố.15

4

Được xác nhận