Square root
VBT
Calculator
magnet

Lưu N

28 tháng 11 2019 12:29

câu hỏi

2018 4x-2016 10 4 . =4


0

1


T. Hữu

29 tháng 11 2019 02:14

hình như có gì sai sai....

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3×(x-7)-11=-17

0

Lihat jawaban (1)