Square root
VBT
Calculator
magnet

Lưu N

17 tháng 11 2019 03:46

câu hỏi

2018 4x-2016 10 4 • 4 =4


0

1


Huỳnh T

19 tháng 11 2019 04:59

2018+4x-2016 10 4 = 4 2+4x 10 4 = 4 Vậy 2+4x = 10 4x = 10 - 2 4x = 8 x = 2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

A=1/10+1/40+1/88+1/154+1/238+1/340

12

Lihat jawaban (1)

Tìm BCNN của: 24,40,168

2

Được xác nhận