Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê H

10 tháng 4 2020 13:13

câu hỏi

2000000m²=.....................cm²


2

1


Vũ V

10 tháng 4 2020 14:05

20000000000 cm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một mảnh đất hình chữ nhật có nữa chứ vi là 150m.Chiều rộng kém chiều dài 38m.Tính điện tích mảnh đất đó

0

Lihat jawaban (1)