Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê M

07 tháng 12 2022 14:37

câu hỏi

200+4567=?.

200+4567=?.


42

3

Được xác nhận

Vũ B

07 tháng 12 2022 14:45

Được xác nhận

<p>Bằng 4767 nhé</p><p>&nbsp;</p>

Bằng 4767 nhé

 

Nguyễn T

11 tháng 12 2022 14:11

4767 nhé

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

08 tháng 12 2022 11:37

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần phép cộng Bài giải chi tiết: 200+4567=4767 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Lê M

08 tháng 12 2022 14:24

Gggg

Châu T

09 tháng 12 2022 13:20

<p>200 + 4567= 4767</p>

200 + 4567= 4767

Nguyễn H

21 tháng 1 2023 01:46

4767 bạn ơi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập hợp A∪B,A∖C,A∩B∩C, biết A={x∈R∣−2≤x≤2},B={x∈R∣x≥3},C=(−∞;0).

2

Được xác nhận