Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo C

19 tháng 12 2022 13:42

câu hỏi

2 xe đạp chuyển động đều, xe thứ nhất đi được 15km trong 2 giờ, xe thứ 2 có vận tốc 16km/h hỏi xe nào chạy nhanh hơn

2 xe đạp chuyển động đều, xe thứ nhất đi được 15km trong 2 giờ, xe thứ 2 có vận tốc 16km/h hỏi xe nào chạy nhanh hơn


7

2

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

20 tháng 12 2022 11:07

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần vận tốc Bài giải chi tiết: vận tốc xe thứ nhất là: v = 15/2=7,5km/h => xe thứ 2 đi nhanh hơn Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Thiện T

20 tháng 12 2022 13:34

cho các số nguyên dương a,b,c thỏa mãn a mũ 3 + b mũ 3 + c mũ 3=6×(a+b+c).tìm giá trị nhỏ nhất của tổng a+b+c giải cho em cái thầy cô ạ

Thiện T

20 tháng 12 2022 13:35

<p>Xe thứ 2 nhé</p><p>&nbsp;</p>

Xe thứ 2 nhé

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Viết các tích sau dưới dạng luỹ thừa của một số hữu tỉ (a) 25.5^(3)⋅1/625⋅5^(3);

1

Được xác nhận