Square root
VBT
Calculator
magnet

Vân L

04 tháng 1 2020 13:33

câu hỏi

2 xe cùng khởi hành lúc 7h từ 2 địa điểm A và B .Cách nhau 200km. Xe thứ nhất đi từ A đến B vs vận tốc 48km/h, xe thứ hai đi từ B đến A với vận tốc 32km/h. Xác định thời điểm và vị trí 2xe gặp nhau


0

1


Nguyễn T

06 tháng 1 2020 12:45

Thời gian để 2 xe gặp nhau là: 200:(48+32) = 2,5h đổi 2,5h=2h30 phút Thời điểm 2 xe gặp nhau là: 7h +2h30 phút = 9h 30 phút Vị trí 2 xe gặp nhau cách điểm A: 48 x 2.5 = 120km vậy....

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có ai on ko vậy ^_^

7

Lihat jawaban (2)

Có ai giải thích giúp mik về máy thuỷ lực ko? Mik vẫn chưa hiểu rõ lắm:((

10

Được xác nhận