Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu L

27 tháng 12 2019 09:35

câu hỏi

2.x-72=118


0

1


Hoàng N

04 tháng 1 2020 01:55

2.x-72=118 2x=118+72 2x= 190 x= 190:2 x= 95 Vậy x= 95. (nếu bn ghi cũng được, không ghi cũng được)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A = 3/1×4 +3/4×7 + ... + 3/43×46 Chứng minh : A < 1

7

Lihat jawaban (1)