Square root
VBT
Calculator
magnet

LISA L

12 tháng 1 2021 03:19

câu hỏi

2(x-3)=-(-6)


14

2


T. Hữu

12 tháng 1 2021 04:04

2.(x-3) = -(-6) 2.(x-3) = 6 x-3 = 6 : 2 x-3 = 3 x = 3 + 3 x = 6

Nguyễn T

14 tháng 1 2021 08:48

Trần Hữu Tài lại trả lời đúng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

[6+(1/2)mũ 3 -|1/2|]÷1/6

2

Lihat jawaban (1)