Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhi N

02 tháng 1 2023 06:05

câu hỏi

2. She thinks that her house is different _______ my house . A. like B. as C. from D. of

2.  She thinks that her  house is different _______ my house . 

           A. like                     B. as                                C. from                    D. of

 


14

2

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

02 tháng 1 2023 11:08

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần giới từ Bài giải chi tiết: Cấu trúc different form Đáp án C Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Nhân N

05 tháng 1 2023 03:17

<p>Câu đúng là câu C</p><p>Vì ta có cấu trúc different from :khác với</p><p>&nbsp;</p>

Câu đúng là câu C

Vì ta có cấu trúc different from :khác với

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

keep one's .... crossed Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ

3

Được xác nhận