Square root
VBT
Calculator
magnet

Như Q

07 tháng 8 2021 04:39

câu hỏi

2 phần căn x trừ 3 bằng 4


6

1


Thành Đ

07 tháng 8 2021 10:16

lh zl 0335597352

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho đường tròn ( O; R ), đường kính AB. Điểm H thuộc đoạn OA. Kẻ dây CD vuông góc với AB tại H.Vẽ đường trong ( O1) đường kính AH và đường tròn ( O2) đường kính BH. Nối AC cắt đường tròn (O1) tại M, nối BC cắt đường tròn (O2) tại N. Đường thẳng MN cắt đường tròn (O,R) tại E và F. 1. CMR: CMHN là hình chữ nhật 2. Cho AH =4cm, HB =9cm, tính MN 3. CMR: CE=CF=CH

0

Lihat jawaban (2)