Square root
VBT
Calculator
magnet

Huyền N

18 tháng 8 2022 04:38

câu hỏi

2 đường thẳng mn và zt cắt nhau tại điểm o . kể tên các cặp góc đối đỉnh


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

18 tháng 8 2022 06:12

Được xác nhận

Xin chào em Huyền N, Đây là một bài tập thuộc Chương Đường Thẳng Vuông Góc. Đường Thẳng Song Song, Bài Các Góc Tạo Bởi Một Đường Thẳng Cắt Hai Đường Thẳng Các cặp góc đối đỉnh : mOt và zOn ; mOz và tOn. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết (x−3/5)^(2)=4

5

Được xác nhận