Square root
VBT
Calculator
magnet

Thắng Đ

04 tháng 5 2023 11:00

câu hỏi

2 năm trước,mẹ hơn con 28 tuổi.Khi đó tổng số tuổi của 2 mẹ con là 36.Tính tuổi con hiện nay?

2 năm trước,mẹ hơn con 28 tuổi.Khi đó tổng số tuổi của 2 mẹ con là 36.Tính tuổi con hiện nay?

 

alt

2

1


Nguyễn K

31 tháng 5 2023 07:50

<p>tuổi con:8</p>

tuổi con:8

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

14729:2=?

5

Lihat jawaban (2)