Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm N

09 tháng 4 2020 01:02

câu hỏi

2 năm rưỡi= ....... tháng


0

1


Nguyễn T

09 tháng 4 2020 02:08

2 năm = 24 tháng nửa năm = 6 tháng Vậy 2 năm rưỡi = 30 tháng (2 năm rưỡi hay chính là 2,5 năm)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một thập kỷ là bao nhiêu năm

3

Lihat jawaban (2)