Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo L

24 tháng 2 2021 05:10

câu hỏi

2. mũ 0 bằng bao nhiêu?


56

9


T. Hữu

24 tháng 2 2021 07:07

2 mũ 0 bằng 1. Số nào mũ 0 cũng bằng 1 hết.

Thảo L

24 tháng 2 2021 07:08

hay đấy

Nguyễn D

24 tháng 2 2021 07:14

1

Trang_Changgge T

26 tháng 2 2021 12:39

bằng 1

Hồng Y

28 tháng 2 2021 13:53

1

Nguyễn T

25 tháng 2 2021 12:20

bằng 2

LONG L

28 tháng 2 2021 02:33

bằng 1

Tư D

28 tháng 2 2021 05:02

=1

Mun412009 M

28 tháng 2 2021 10:53

Bằng 1 nha bạn

Trang_Changgge T

04 tháng 3 2021 13:25

1

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đổi thành các phân số có mẫu dương: 13/-70=??

1

Lihat jawaban (1)