Square root
VBT
Calculator
magnet

Lầu A

10 tháng 10 2020 15:20

câu hỏi

2/ Hợp chất A tạo bởi hai nguyên tố là nitơ và ôxi . Người ta xác định được rằng, tỉ lệ khối lượng giữa hai nguyên tố trong hợp chất bằng mN/mO=7/12 Viết công thức hóa học và phân tử khối của hợp chất .


4

1


Lầu A

10 tháng 10 2020 15:21

tìm trị số của N và O

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đốt Cháy 5,6 lít khí C2H4 trong không khí, sau phản ứng thứ được khí CO2 và nước a, Viết Phương Trình Phản ứng b, Tính Thể tích (₫ktc) khí cacbonnicthu được c, Tính khối lượng nước sau phản ứng

0

Lihat jawaban (1)