Square root
VBT
Calculator
magnet

Trương T

21 tháng 3 2023 04:12

câu hỏi

2 bài

2 bài 

alt
alt

5

2


Phạm Q

29 tháng 3 2023 14:27

<p>Hands up</p><p>Close your book</p><p>Hand down&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Bài còn lại là bài nghe ạ</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Hands up

Close your book

Hand down 

 

Bài còn lại là bài nghe ạ

 

 

 

 

Ngọc H

24 tháng 4 2023 11:24

<p>Câu 1: hands up!</p><p>Câu 2: close your book!</p><p>Câu 3: hands down!</p><p>Bài 2 là nghe nên k giải được nhé</p>

Câu 1: hands up!

Câu 2: close your book!

Câu 3: hands down!

Bài 2 là nghe nên k giải được nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

good evening

17

Lihat jawaban (5)