Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngô T

11 tháng 10 2022 10:49

câu hỏi

2×[(7-3³:3²):2²+99]-100

2×[(7-3³:3²):2²+99]-100


23

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

11 tháng 10 2022 11:22

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ngô T,<br>Đây là một bài thuộc Toán 7.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>2×[(7-3³:3²):2²+99]-100</p><p>=2×[(7-3):4+99]-100</p><p>=2×[1+99]-100</p><p>=2x100-100</p><p>=200-100</p><p>=100<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ngô T,
Đây là một bài thuộc Toán 7.
Bài giải chi tiết:

2×[(7-3³:3²):2²+99]-100

=2×[(7-3):4+99]-100

=2×[1+99]-100

=2x100-100

=200-100

=100
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận