Square root
VBT
Calculator
magnet

Huynh T

01 tháng 12 2019 02:54

câu hỏi

2,55÷2


0

1


Di L

01 tháng 12 2019 08:14

2,55:2=1,275

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm 1 số biết 20 % của nó là 16

3

Lihat jawaban (1)