Square root
VBT
Calculator
magnet

Sự N

25 tháng 12 2022 03:36

câu hỏi

2^5 = bao nhiêu?

2^5 = bao nhiêu?


2

1


Nguyễn H

25 tháng 12 2022 06:14

<p>2^5 = 32 nhé</p>

2^5 = 32 nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9+9+9+9+9

52

Lihat jawaban (14)