Square root
VBT
Calculator
magnet

NGUYEN H

23 tháng 10 2020 03:29

câu hỏi

2×5+[5×(5÷7)×6]


5

1


Cao T

26 tháng 10 2020 02:26

2×5+[5×(5:7)×6] =2×5+[5×0,7142×6] =2×5+[3,571×6] =2×5+21,426 =10+21,426 =31,426

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2x - 123+x =12

0

Lihat jawaban (1)