Square root
VBT
Calculator
magnet

Điệp Đ

08 tháng 10 2021 07:34

câu hỏi

2.√5-√125-√80+√605


9

1


NT H

10 tháng 10 2021 02:47

=2√5 -√25.5-√16.5+√121.5 =2√5-5√5-4√5+11√5 =4√5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC nhọn . Đường tròn đường kính AB cắt các cạnh AC và BC lần lượt tại điểm D và E gọi H là giao điểm của AE vàCD a , 4 điểm C,D,H,E cùng thuộc 1 đường tròn b, CH vuông góc với AB C, AH.AE+BH.BD=AB^2

0

Lihat jawaban (1)