Square root
VBT
Calculator
magnet

FG_Taiyo F

27 tháng 12 2019 12:46

câu hỏi

2+5+10-(7+2)= ?!? Giúp em với ạ !


2

7


Hưng H

27 tháng 12 2019 23:06

8

Lê A

28 tháng 12 2019 14:35

8

Nguyễn T

30 tháng 12 2019 08:51

2+5+10-(7+2)=8

Đặng H

30 tháng 12 2019 13:08

2+5+10-(7+2) =2+5+10-9 =7+10-9 =17-9 =8

Đào T

01 tháng 1 2020 01:50

2+5+10-(7+2)=? Bài làm: 2+5+10-(7+2) =2+5+10-9 =7+10-9 =17-9 =8

Slenderman S

08 tháng 2 2020 08:25

2+5+10-(7+2) =2+5+10-9 =7+10-9 =17-9 =8

Nguyễn N

20 tháng 1 2020 15:06

8

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

17+11=?

15

Được xác nhận