Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần K

12 tháng 4 2021 12:59

câu hỏi

2+5-10+223=?


5

2


Ánh Đ

13 tháng 4 2021 11:10

2+5-10+223 đầu tiên là ta sẽ đi tính hai phép cộng rồi trừ

Trần Đ

21 tháng 4 2021 08:15

2+5-10+223=223

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính bằng cách thuận tiện nhất 5,4 : 0,4 × 420 + 4,5 × 580 × 3

0

Lihat jawaban (2)