Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

17 tháng 7 2022 09:25

câu hỏi

2/3-x=5/4


8

2


Bé Á

17 tháng 7 2022 12:30

Sai đề r bạn!!

Lailatuiday L

17 tháng 7 2022 14:53

đề 2/3 - x = 5/4 x = 2/3 - 5/4 x = -7/12

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC vuông tại góc A và góc B > góc C. Kẻ AH vuông góc với BC tại H. Trên tia BH lấy điểm D sao cho H là trung điểm của BD. Gọi E là hình chiếu của D trên đường thẳng AC. K là hình chiếu của C trên đường thẳng AD. Hãy: a) So sánh độ dài các cạnh của tam giác ABC b) So sánh AB và AD, AD và AC c) Chứng minh rằng DE = DK

9

Lihat jawaban (1)